Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej z Pracownią Badań Naukowych

Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej z Pracownią Badań Naukowych działa w obecnej formule od 1 października 2020 roku w ramach Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum UJK w Kielcach. Kontynuujemy tradycje Zakładu Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK kierowanego w latach 2015-2020 przez panią Prof. Mariannę Janion, Dziekan Collegium Medicum UJK w kadencji 2016-2024.


Zespół Katedry to w sumie 20 pracowników, w tym 3 samodzielnych pracowników naukowych z czego 2 posiada tytuł profesora. W skład pracowników Katedry wchodzą specjaliści chorób wewnętrznych oraz specjalności szczegółowych (kardiologia, reumatologia, diabetologia, nefrologia) prowadzący zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku lekarskiego na III, IV, V i VI roku studiów i dla pielęgniarstwa na I roku studiów.


Pracownicy Katedry prowadzą działalność naukową i badawczą w wyżej wymienionych dziedzinach szeroko rozumianej interny. Dorobek naukowy Katedry w latach 2020-2022 to 250 publikacji indeksowanych (21 745 pkt MNiSW i 193 IF).