Kierownik


Prof. dr hab. med. Zbigniew Siudak, FESC

Profesorowie


prof. dr hab. med. Marianna Janion (Dziekan CM UJK)

Profesorowie uczelni


dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK

Adiunkci

dr n. med. Anna Jaroszyńska

dr n. med. Michał Zabojszcz (Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie)

dr n. med. Łukasz Zandecki

dr n. med. Łukasz Piątek

dr n. med. Małgorzata Zachura

dr n. med. Szymon Domagała

dr n. med. Paweł Wróbel (Kierownik Kliniki Nefrologii WSzZ w Kielcach)

dr n. med Magdalena Dolecka - Ślusarczyk (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych WSzZ w Kielcach)

dr n. med. Łukasz Turek

dr n. med. Karol Kaziród - Wolski

 

Asystenci

lek. Aneta Dudek

lek. Agnieszka Ciba-Stemplewska

lek. Karolina Piątek

lek. Ewelina Gawęcka - Lisowska

lek. Anna Kaczmarczyk

lek. Sebastian Kędzierski

lek. Michalina Zagańczyk - Bączek

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.