Kierownik


Prof. dr hab. med. Zbigniew Siudak, FESC

Profesorowie


prof. dr hab. med. Marianna Janion (Dziekan CM UJK)

prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński (Kierownik Oddziału IV Szpital w Czerwonej Górze)

Profesorowie uczelni


dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. UJK (Kierownik Kliniki Nefrologii WSzZ w Kielcach)

dr hab. n. med. Dorota Zarębska –Michaluk, prof. UJK

Adiunkci


dr n. med. Janusz Sielski (Kierownik OIOK WSzZ w Kielcach)

dr n. med. Anna Jaroszyńska

dr n. med. Michał Zabojszcz (Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie)

dr n. med. Łukasz Zandecki

dr n. med. Ewa Dutkiewicz

dr n. med. Łukasz Piątek

dr n. med. Małgorzata Zachura

dr n. med. Szymon Domagała

dr n. med. Paweł Wróbel

Asystenci


dr. n. med. Karol Kaziród-Wolski

dr n. med. Piotr Łacwik

lek. Paweł Pabjan (Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych WSzZ w Kielcach)

lek. Piotr Stępień

lek. Aneta Dudek

dr n. med. Łukasz Turek

lek. Agnieszka Ciba-Stemplewska

dr n. med. Magdalena Dolecka-Ślusarczyk (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych WSzZ w Kielcach)

lek. Zbigniew Pastuszka

lek. Karolina Piątek

lek. Ewelina Gawęcka - Lisowska

lek. Anna Kaczmarczyk

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.