Prof. dr hab. med. Zbigniew Siudak

 

Zb Siudak

Kierownik Katedry - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych

Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej CEM w zakresie chorób wewnętrznych
Koordynator nauczania chorób wewnętrznych w CM UJK
Członek Rady Naukowej Nauk Medycznych CM UJK

Przewodniczący Kierunkowego Zespołu ds Jakości Kształcenia CM UJK

Ambasador Programu Fulbrighta

Recenzent Agencji Badań Medycznych


 

 

Kariera zawodowa

2004 - dyplom lekarza, Wydział Lekarski UJ CM w Krakowie

2009 - obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem pt. „The effect of early abciximab administration in patients with STelevation myocardial infarction treated with interventional strategy in high risk groups on long term outcome”. Promotor: Prof. Jacek S. Dubiel

2015 - habilitacja na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie

2021 - tytuł Profesora nadany przez Prezydenta RP

 

Doświadczenie zawodowe i zatrudnienie:

2005 - 2017 II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - starszy asystent

2014 - 2018 Klinika Kardiologii Interwencyjnej UJ CM - adiunkt

od 2018 - Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - profesor uczelni

2018 - 2022 - Kierownik a następnie Konsultant Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

 

Pełnione funkcje:

2009-2011 członek Scientific Programme Committee European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions ESC

2011-2013 członek Komisji Nauki Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

2015 - 2017 sekretarz Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2020-2022 członek Database and Registries Commitee European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions ESC

 

Staże naukowe:

2003 - Oddział F22, Klinikum Grosshadern w Monachium (Niemcy) - stażysta

2008 - Oddział Kardiologii i Pracownia Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego w Linkoping w Szwecji (kierownik Prof. Eva Swahn)

2018-2019 - Yale University School of Medicine (New Haven, CT) w ramach stypendium Senior Award Polsko -Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (kierownik Prof. Alexandra Lansky)

2022 Mount Sinai Icahn School of Medicine (New York, NY)

Nagrody:

2004 Fundacja Sapere Auso - nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe dla studentów

2009 Polska Akademia Nauk - nagroda zespołowa za cykl prac dotyczących leczenia zawału serca

2010 Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie kardiologii interwencyjnej

2014 Członek Klubu 30 PTK

2016 Fellow of the European Society of Cardiology, FESC

2018 Laureat stypendium Senior Award Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta

2018 Nagroda naukowa PTK i AISN PTK za najlepsza publikację

2018 Nagroda I stopnia Rektora UJK

2019 Finalista konkursu „Supertalenty w Medycynie 2019”

2019 Nagroda II stopnia Rektora UJK

2020 Nagroda naukowa AISN PTK za najlepszą publikację

2020 Nagroda I stopnia Rektora UJK

2021 Ambasador Programu Fulbrighta na lata 2021-2023

2021 Laureat konkursu Miniatura 5 Narodowego Centrum Nauki

2021 Nagroda I stopnia Rektora UJK

2021 Srebrny Krzyż Zasługi RP

2022 Medal Brązowy za Długoletnią Służbę RP

Bibliografia:

https://orcid.org/0000-0002-8033-3977

160 publikacji

Sumaryczny IF: 330

H-index: 21

Liczba cytacji: 1735

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.