Pełnione funkcje:

2009-2011 członek Scientific Programme Committee European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions ESC

2011-2013 członek Komisji Nauki Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

2015 - 2017 sekretarz Komitetu Naukowego Kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego