Bibliografia:

https://orcid.org/0000-0002-8033-3977

150 publikacji

Sumaryczny IF: 270

H-index: 20

Liczba cytacji: 1615