Adiunkci


dr n. med. Janusz Sielski (Kierownik OIOK WSzZ w Kielcach)

dr n. med. Anna Jaroszyńska

dr n. med. Michał Zabojszcz (Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie)

dr n. med. Łukasz Zandecki

dr n. med. Ewa Dutkiewicz

dr n. med. Łukasz Piątek

dr n. med. Małgorzata Zachura

dr n. med. Szymon Domagała

dr n. med. Paweł Wróbel