Informacje

2021-10-18

Profesor Zbigniew Siudak został laureatem konkursu MINIATURA 5 Narodowego Centrum Nauki. Jego projekt zatytułowany "Wpływ operacji bariatrycznej na pracę mięśnia sercowego u chorych otyłych. Badanie pilotażowe nowego echokardiograficznego parametru diagnostycznego" został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Collegium Medicum UJK w Kielcach.

 

2021-09-22

Profesor Zbigniew Siudak został razem z 14 innymi naukowcami z Polski oficjalnym ambasadorem programu Komisji Fulbrighta w Kielcach na kadencję 2021-2023. Wiecej o programie na: https://fulbright.edu.pl/

 

2021-05-03

Doktor Magdalena Dolecka-Ślusarczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych WSzZ w Kielcach oraz pracownik naszej Katedry, specjalista chorób wewnętrznych oraz diabetologii uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Obrona pracy doktorskiej pani dr Magdaleny Doleckiej-Ślusarczyk zatytułowanej "Ocena wpływu cukrzycy ciążowej na stan noworodka i wystąpienie powikłań u matki. Analiza przydatności klinicznej starych i nowych kryteriów rozpoznawania cukrzycy ciążowej" odbyła się 29 kwietnia, podczas posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Promotorem pracy był prof. Zbigniew Siudak. Recenzenci jednoznacznie ocenili pracę naukową doktorantki jako wybitną a Rada Naukowa jednogłośnie przyznała dr Doleckiej-Ślusarczyk stopień doktora nauk medycznych. To drugi w historii Collegium Medicum UJK przyznany stopień doktora nauk medycznych.

 

2021-02-12

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 20 stycznia 2021 roku nominację profesorską dla Zbigniewa Siudaka aktualnego Kierownika Katedry. Więcej informacji na stronie głównej UJK pod adresem: https://ujk.edu.pl/news/?id=5632&c=4

 

 

2020-12-30

Termin egzaminu końcowego z chorób wewnętrznych dla VI roku kierunku lekarskiego.

Egzamin praktyczny:

3, 4, 5 luty 2021 w godz. 8-10

Egzamin ustny:

8, 9, 10, 11, 12 luty 2021 w godz. 9-12

 

Szczególowy rozpis poszczególnych studentów zdających egzamin zostanie ustalony ze starostą roku.

 

2020-11-24

Adiunkt naszej Katedry doktor Łukasz Zandecki został laureatem konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki. Jego projekt zatytułowany "Ocena przydatności testu obciążeniowego z seryjnymi pomiarami stężeń białek szoku cieplnego we krwi oraz nowych technik echokardiograficznych do identyfikacji pacjentów ze zwężeniami w tętnicach wieńcowych wymagającymi leczenia interwencyjnego" został zakwalifikowany do finansowania i będzie realizowany w Collegium Medicum UJK w Kielcach.